Sida 1 / 2
  • Logotyp för användning i Japan.

Typsnittet Sweden Sans har skapats av Söderhavet tillsammans med Stefan Hattenbach som ett led i att skapa en gemensam visuell identitet utomlands. Typsnittet är en renodlad sans serif med en del detaljer som gör typsnittet unikt.

– Vi kom fram till att vi ville ha en sans serif tidigt, det är en bra grund som går ihop med andra typsnitt. Det måste också fungera bra i löpande text, och det gör Sweden Sans, berättar Jesper Robinell, design director på Söderhavet.

– Vi ville också ha ett unikt typsnitt, det fick inte vara för likt till exempel Helvetica eller andra sans serifer. I Sweden Sans är till exempel ringen över å ifylld och den har monobesläktade karaktärsdrag som fötter på i och j, säger Jesper.

– Det finns egenheter i typsnittet, fyller Stefan i.Typsnittet ska användas i officiella sammanhang när Sverige ska representeras utomlands. Det används även i officiella samband hemma i Sverige, som på Sveriges officiella hemsida som lanseras i början av november.

– Vi använder den tydligaste svenska identitetsbäraren, d.v.s. flaggan, i all Sverigekommunikation - i originalproportioner och originalfärger så som den sett ut sedan 1600 talet. Men då den används i många andra sammanhang så krävdes en mer unik identitetsbärare som ordbild. Så föddes Sweden Sans, säger Jesper.

– Vi ville göra ett eget typsnitt när det kommer till Sveriges visuella profil dels för att slippa rättigheter och ägande och dels för att många länder länge arbetat med egna typsnitt och varit starka på den marknaden, och dit har vi inte kommit i Sverige än, fortsätter Jesper.

– Skandinavien är ju känd för sin enkla design när det kommer till exempelvis möbler, och vi tog inspiration från det. Vi gjorde ett enkelt, funktionellt typsnitt som vi kände representerade Sverige, säger Stefan.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning