Sida 1 / 3


 – Jag jobbar alltid analogt med olika pappersark till att börja med. Det ska ju bli en bok som någon ska hålla i handen och därför är jag mån om att jobba i det läget tidigt i processen, säger typografen Marcus Gärde.

Vi sitter på hans kontor intill Humlegården i Stockholm. Marcus tar fram ett A4 fyllt med text för att förklara hur han ganska snabbt kan hitta en funktionsenlig sidlayout utan att jobba i datorn. Processen börjar med en anpassning av radlängden. Texten på utskriften ska helst vara satt i punkterna nio, tio eller elva och i seriff-typsnitt som till exempel Garamond eller Minion. En vertikal vikning längs långsidorna görs helt spontant och sedan räknar han antal tecken per rad. 55–65 tecken är enligt hans erfarenhet bäst, om det blir fler har ögat svårt att hitta rätt när det är dags att byta rad.

 – En optimal radbredd hittar man ofta efter ett par minuter. Här har vi en på 58 tecken. Först blir det inte sällan en vikning som ger en för lång rad, sedan en som blir för kort.

Efter det är det dags att sätta marginalerna. Historiskt sett har böcker varit något värdefullt och texten skulle inte täckas av händer eller fingrar när man höll i den. Det fanns även en risk att reducera livslängden på boken om inlagan och texten smutsades ned av otvättade händer. Om man har ett fast format att utgå ifrån eller om man vill maximera bokens storlek utifrån pappersåtgång, så görs den anpassningen även nu.

 – Det är lätt att se vilka marginaler som passar bäst rent optiskt. Jag brukar tejpa fast arket med den vikta texten på en ny tom A4 och i sin tur vika det till ett bokuppslag med marginaler jag gillar. Ofta tar jag det säkra före det osäkra och sätter en inre marginal på omkring 20 millimeter till att börja med, säger Marcus.Övre marginalen ska vara mindre än den undre. Annars ser det ut som om texten ramlar ned. Inre marginalen ska dock vara så bred att texten inte försvinner i bokryggen. Här gäller det att veta vilken sorts bindning boken får hos bokbinderiet. Håll nu upp boksidan och se så att tummarna inte täcker texten i yttermarginalen. Märk ut hörnen och gör en fotostatkopia, nu har du en första skiss på bokens inlaga.

 – Det behöver inte vara så komplicerat. Nu skulle jag kunna mäta ut alla mått och ta in dem i Indesign och börja jobba. Man kanske tycker att det tar lång tid att jobba för hand men om man kan ta en textmassa och göra den läsbar på en kvart eller tjugo minuter är det snarare effektivt.

Datorn hade du knappt hunnit starta, säger Marcus.

 – När proportionen på boken är bestämd öppnar jag ­Indesign och skapar ett rutsystem där textens radavstånd står i proportion till sidan. På så vis skapas en boksida där det minsta finns med i det största och det stora finns med i det minsta. Allt stämmer överens på ett vackert sätt och proportionerna går i varandra.

Sida 1 / 3

Innehållsförteckning