Myndigheten för yrkeshögskolan fattar beslut om vilka som ska få statsbidrag och ingå i yrkeshögskolan men de bedriver inte själva några utbildningar. När det var dags att skapa en tydligare positionering gentemot andra utbildningsformer och bli mer kända tog man hjälp av reklambyrån AGoodId, som fick i uppdrag att ta fram en ny grafisk profil.

Arbetet med varumärkesplattformarna har projektletts av Håkan Düring, kommunikatör på Myndigheten för yrkeshögskolan och utvecklades tillsammans med varumärkesexperten Frans Melin vid Ekonomihögskolan på Lunds Universitet.

– Den nya logotypen för yrkeshögskolan innehåller den tidigare myndighetssymbolen där förkortningen ”Yh” syns i en gul kvadrat, helt enkelt för att de flesta associerade den med just yrkeshögskolan och inte med myndigheten. Men vi lägger till namnet ”yrkeshögskolan” bredvid eftersom det är så självförklarande och vi vill prägla omvärlden på begreppet, säger Jenny Sörby, kommunikatör på Myndigheten för yrkeshögskolan, i ett pressmeddelande.

Nu i veckan lanseras också den omarbetade webbplatsen, yrkeshogskolan.se.

– Nya yrkeshogskolan.se ska bli vårt skyltfönster och navet för allt vi har att säga om yrkeshögskolan, dels till studerande men också till vår kanske viktigaste målgrupp, arbetslivet, säger Åsa Aspegren, webbredaktör på Myndigheten för yrkeshögskolan och projektledare för den nya webbplatsen.

För att ta fram den nya interaktionsdesignen på yrkeshogskolan.se fick man hjälp av inUse.


Den gula fyrkanten finns med i den nya identiteten