I framtiden kan möten och presentationer centrerade kring en whiteboard livas upp rejält, i varje fall om Microsofts utvecklare får till sin nya produkt Sketchinsight.

Sketchinsight är en interaktiv ”whiteboard” (en enorm pekskärm) där användarna snabbt och enkelt ritar upp en graf eller karta och sedan enkelt fyller den med data från olika källor som har kopplats till apparaten. Tanken är att ge mycket snabbare och mer intuitiv tillgång till ”stor data” – alltså att ta de ofta enorma mängder data som företag har tillgång till och sortera och välja ut relevanta bitar för presentation.

Istället för att behöva köra igång Excel för att specificera data för ett diagram du visar för några kunder, kommer du kunna helt enkelt rita ett L för diagram, rita ett block för blockdiagram eller en linje för ett linjediagram. Vill du ta bort en ”kolumn” data kan du bara peta på den så försvinner den.

En prototyp av Sketchinsight visas nu upp på Microsofts konferens Techfest, och är fortfarande väldigt grundläggande i sin funktionalitet, men Microsofts utvecklare har uppenbarligen något på spåren.