Sida 1 / 2
Banker Wessel fick i uppdrag av Teresa Hahr och curatorn Lena Essling på Moderna museet att göra en katalog för Eija-Liisa Ahtila – en av Nordens ­internationellt mest erkända samtidskonstnärer, som bland annat är föregångare i utvecklingen av filmiska installationer.

Vår idé var att utmana bokens begränsningar och göra ett animerat omslag för att knyta an till Ahtilas konstnärskap. Ahtila och hennes team på produktionsbolaget  Crystal Eye valde utifrån det att göra ett nytt konstverk till omslaget. Utmaningen var en begränsad budget och en tight tidsplan, då katalogen parallellt skulle sättas på fyra språk och finnas på plats på vernissagedagen.Filmkänsla: Eija-Liisa Ahtila arbetar med stora filmiska installationer och har sedan sitt genombrott på 90-talet varit en av de ledande inom detta område. Vi ville att man redan på omslaget skulle få fram filmkänslan genom att använda lenticular-teknik, en teknik som mest annars används kommersiellt på exempelvis »flip-kort«. Vi hade sett sådana animationer i fjorton steg.Genererade 3d-filer: Tekniken har utvecklats mycket och nu kan man generera dessa 3d-filer snabbt nog. Det var viktigt att valet av effekt var nära sammanlänkat med ämnet för att undvika »effektsökeri«.  I vår första skiss ville vi använda befintligt material och arbeta med flera bilder samtidigt, i separata sekvenser. Men nu fick vi förmånen att konstnären gjorde ett unikt verk.Tränad korp sökes: Eija-Liisa Ahtilas idé var att använda den tränade korp som varit med i installationen Bebådelsen. Olyckligtvis smet korpen från sin inhägnad efter en storm i norra Finland. Man fick leta efter en annan tränad, eller halvtränad fågel, som kunde flyga från a till b mot en bluescreen. Problemet var att ingen annan fågel kunde styras utanför sin inhägnad.Animerad korp: Vi beslöt i stället att animera en korp och bad därför animatören Peter Balazs att göra det efter Eija-Liisa Ahtilas skisser. Peter Balazs använde sig av Light Wave 3D.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning