Sida 1 / 10  • Låt Photoshop göra städjobbet: Content Aware Move slår ihop teknikerna Content Aware Fill och klonstämpeln till ett nytt verktyg. Öppna bilden, välj Content Aware Move-verktyget. Det finns i samma undermeny som Healing Brush, du kan också komma åt det genom att trycka Cmd+J (Ctrl+J på pc). Med verktygets lasso gör du en markering kring det du vill flytta.  • Sätt Adaption-nivån till den nivå av noggrannhet som objektet tillåter. På vår testbild i exemplet till vänster använde vi nivån Very strict, men något mindre noggrant kan fungera på bilder av annan karaktär.  • Dra nu objektet till sitt nya ställe. Ditt objekt har helt sömlöst flyttats till höger. Färdigställ bilden genom att retuschera mindre felaktigheter med Healing Brush-verktyget.