Konst/ig är utvecklat av bokhandeln Konst-ig. Det speciella med den nya e-bokhandeln är inte bara urvalet av böcker, utan även hur informationen om böckerna struktureras och visas upp: bokens ämne och innehåll, formgivare, utställningsplatser, typ av illustrationer, bindning och förpackning.

– De flesta kunder handlar å yrkets vägnar. De är inte roade av att leta sig fram bland 400 000 böcker av varierande kvalitet, säger Charlotte Ekbom, i ett pressmeddelande. Det ska gå snabbt och vara relevant.

Nästa steg i projektet är att, med hjälp av genomförandestöd från Kulturbryggan, bygga ett nav för svenska och nordiska konstböcker. Man hoppas på att stimulera en ökad bokproduktion genom att vara en pålitlig försäljningskanal för producenter, kulturinstitutioner, gallerier och förlag.

– Det finns ett enormt intresse för svenska bokformgivare och kreatörer i stort, menar Charlotte Ekbom. Redan under testperioden har vi fått mängder av kundförfrågningar från USA och Europa, så klart, men även Sydamerikan och Asien. Nu ska det bli enkelt för dem att handla svenska böcker.

Besök Konst/ig.