Den nya logotypen är formad som ett S och innehåller orden Stedelijk Museum Amsterdam. Logotypen är väldigt lätt att läsa på håll då den enkla grafiken bildar ett tydligt S. När det kommer till att läsa orden som S:et är uppbyggt av är det lite sämre med läsbarheten. Hur ögat ska följa texten är ingen självklarhet även om antagligen de flesta rätt snart ser vad det står.

Logotypen är framtagen av Linda Van Deursen på Mevis & Van Deursen. Besök Logo Design Love för mer info och bilder. Där kan du också se en film, på tyska, om arbetet.


Den nya entrén pryds av S:et.


Linda Van Deursen har tagit fram den nya grafiska identiteten.