Designbyrån Kollor har sina rötter i den skånska myllan, precis som trädgårds- och odlingsföretaget Weibulls. Valet blev därför enkelt när de skulle välja uppdrag till våra Gör om mig-sidor. Odling ligger rätt i tiden, men designbyrån fann att kommunikationen haltade. Art directorn Erik Tencer, designern Åse Ekström och webbdesignern Håkan Persson hade hittat företaget de ville arbeta med.

– Weibulls grafiska kommunikation känns ofärdig, gammaldags och anpassad till en äldre målgrupp. Vi tänker oss att vår nya grafiska profil kan attrahera fler nyblivna villaägare och en yngre målgrupp med kolonilott eller balkong, säger Erik Tencer och Åse Ekström.

Det första de reagerade på var logotypen. De tyckte att den hade en omodern marinblå färg och former som bråkade med varandra. W:et hade, enligt dem, en märklig skärning. De tvärt avklippta formerna kändes allt för hårda mot den i övrigt mjuka logotypen. Designbyrån Kollor gillar att ta fram de första skisserna direkt i datorn, så nu började arbetet med den nya logotypen omgående i Illustrator. Skisser för hand kommer längre fram i processen, till exempel ovanpå en utskrift för att finjustera de sista detaljerna innan allt slutligen sätts.

De bestämde sig för att mjuka upp hela logotypen för att skapa en organisk känsla och tyckte att en grön färg mer går i samklang med naturen och vad Weibulls associeras med. Typsnittet Sherbet BF fick ligga som grund, men ritades om och blev enklare. De gav det en mer handritad känsla och det blev mer levande. Framåtlutningen och de runda svängarna i dagens logotyp behölls. Kollor var måna om att skapa en grafisk profil som var tillämpningsbar i alla kommunikationskanaler.

– Vi ville få in en röd tråd redan från början. Två gröna nyanser används konsekvent i samband med den nya logotypen. I dag skiljer sig däremot färgvalen åt. Vi ville göra det mer enhetligt. Därutöver lyfte vi upp fröet som en stark symbolisk bärare, vars form återfinns i hela konceptet, säger Åse Ekström.

Fyra frön i formation som en blomma ligger till höger om den nya logotypen. Det utgjorde också grunden för den Frödingbats som utformades för bokstäverna A–Z. Fröformer i olika storlekar skapar ett lekfullt mönster. Designbyrån Kollor har valt att placera dem som en linje strax under logotypen på dessa produkter. Mönstret blir en del av hela varumärkesidentiteten och lättar upp intrycket. Den nya payoffen »Odlarglädje sedan 1870« sprider dessutom företagets anrika historia.

– Ordet odlarglädje använder de redan på sin hemsida. Och som vi ser det, så är ju det själva kärnan och det ville vi förmedla i den nya logotypen, säger Erik Tencer.

När logotypen hade satt sig tog de sig an förpackningsdesignen på fröpåsarna. Formen här visade sig ta längre tid än väntat. Det första förslaget fick de välja bort när de upptäckte att ett av Weibulls systerföretag hade en alltför lik form på sina förpackningar – stora bilder, mycket färg och grafiska mönster. Då gällde det att tänka om och göra mer research. Nu skulle designen skilja sig åt helt från konkurrenternas.

Det slutgiltiga resultatet blev en frilagd bild mot vit bakgrund, tydlig form och färger som identifieras utifrån plantan, allt tryckt på återvunnet mattpapper av grövre karaktär för att stärka miljömedvetenheten och känslan av att ha händerna i jorden. Den nya fröpåsen sticker ut i hyllan jämfört med dagens mörka och jämngröna design.

– Rent, genuint och mindre tråkigt, säger Åse Ekström.

Grödans namn står på olika språk, precis som på originalet. De tyckte att det var strukturerat och bra sammansatt och därför fick det liksom koderna följa med till den nya formen. Färgen på typsnittet valde de med utgångspunkt i innehållet, plommontomater fick en röd färg, basilika en grön och blåklint en blå. Till baksidan plockades den mörka färgen upp från typsnittet på framsidan och här läggs text och logotyp in inverterad. Informationen är enklare och mindre rörig, men mycket har behållits även här, information om när och hur fröerna ska hanteras har en självklar plats. Allt ska vara tydligt och lättläst. Kunder ska snabbt kunna ta till sig vad som står. Ingen osäkerhet ska uppstå. Typsnittet Caecilia används i brödtexten genom hela designen.

– Vänlig, men samtidigt lättläst och trovärdig – det var den känsla vi ville ha i typsnittet. Caecilia är ett bra komplement till det mer organiska uttrycket i logotypen. Dessutom går det bra att läsa som både versal och gemen. Siffrorna är också snygga. Ja, allt funkade, så det gjorde valet enklare, säger Erik Tencer.

Men arbetet slutade inte här. En tygpåse och en applikation för en smart mobiltelefon togs också fram. Grafiska profiler, förpackningsdesign och webbdesign är det som Kollor främst arbetar med och de gör helst helhetslösningar som denna. Så av ren lust fortsatte de att utveckla arbetet med att skapa fler kommunikationskanaler för Weibulls.

– Tygpåsen ingår i det miljövänliga tänket, och idéen om att ett trädgårds- och odlingsföretag som står nära naturen vill slå ett slag för en grönare planet. Kunderna kan få en påse direkt när de kommer in i butiken. Weibulls kan härigenom manifestera odlarglädjen och sin filosofi, säger Erik Tencer.

Applikationen kan i sin tur nå en helt ny målgrupp. Här hittas en odlingskalender, råd, tips och inspiration på ett smidigt och snabbt sätt, vare sig man redan är ute i odlingstagen på sin kolonilott eller behöver få reda på något när man står i en butik. Tillgänglighet är nyckelordet.

– Mervärdet av en sådan applikation kan stimulera målgruppen. Den visar också upp exempel på den kunskap som företaget besitter. Om de erbjuder den informationen till kunden på ett enkelt sätt ökar chanserna att nå en bredare och yngre publik, säger Åse Ekström.

Totalt tog det en arbetsvecka, fem dagar och fem nätter, att få klart alla delar. Normalt lägger de ner mer tid än så. Den korta processen gjorde att de fick fatta snabbare beslut än vanligt för att komma vidare i arbetet. De hittade bra information om Weibulls och dess verksamhet på företagets hemsida. Det underlättade när de, som i detta fall, inte hade en riktig kund att diskutera visioner och kärnvärden med.

– Ett bra grundkoncept brukar smitta av sig på hela kommunikationen. Vi tycker oss ha nått det målet, den nya formen tar för sig inom alla kanaler och andas odlarglädje, säger Erik Tencer och Åse Ekström.Miljötänket förankras genom att erbjuda en tygpåse i stället för en i plast. Varumärket når ut till en större krets eftersom den går att återanvända.Fröpåsarnas bakgrundsfärg är tagen från typsnittet på framsidan. Logotypen inverteras och visar att den fungerar i olika uttryck. Praktisk information finns samlad här, precis som på originalpåsen. Man har dock valt att förenkla uttrycket och göra den mindre rörig.Typsnittet Sherbet BF fanns som grund, men ritades om. Hårda kanter har slipats bort till förmån för de mjuka och mer vänliga formerna. Payoffen »Odlarglädje sedan 1870« och fröformationen har lagts till för att stärka det som Weibulls associeras med. Den gröna färgen signalerar varumärkets koppling till naturen.Appen för Weibulls mot en modernare plattform. Här kan företaget på ett smidigt sätt nå sina kunder. De är aldrig längre bort än några knapptryckningar.Frödingbats från A–Z. Mönstret går från stort till litet format. Den gröna färgen från logotypen används här i olika nyanser. Lekfullt och organiskt illustreras Weibulls kärnverksamhet.Fröpåsarna är Weibulls kanske mest kända produkt, därför kändes det naturligt att lägga stort fokus på dem. Den nya rena designen i kombination med det grova papperet gör att de sticker ut i butiken. Färgerna är valda utifrån varje enskild produkt. Typsnittet Caecilia används i alla texter på både fram- och baksida, lättläst och funkar i både gemen och versal.

Kommentar från Johan Rydberg, marknadschef på Econova, som äger Weibulls.

– Det var spännande att se resultatet. Vi har själva känt ett behov av att förnya oss grafiskt och vi är faktiskt på gång att uppdatera den grafiska profilen.

– Logotypen är vårt största igenkänningsmärke. Den blå färgen skiljer oss från våra konkurrenter, som ofta använder grönt. Den är vi stolta över. Men byrån har träffat helt rätt när den lyft upp ordet odlarglädje. Det tycker vi om och det är helt i linje med våra kärnvärden kunskap, innovation och kvalitet.

– En app är ett bra sätt att nå konsumenten. I vår lanserar vi en ny webb­portal. Därifrån vill vi inspirera våra kunder och visualisera det positiva resultat som användningen av våra produkter för med sig. Kollors förslag ger oss en bekräftelse på att vi är på rätt väg.