Jeppe Wikström har startat Aday.org, ett globalt fotoprojekt som ämnar dokumentera ”en dag i livet på jorden” med bilder tagna av vem som helst, var som helst, under dagen den 15 maj.

Wikström gjorde redan 2003 ett liknande projekt i Sverige, ”A Day in the Life of Sweden”, och tar nu alltså idén till en global nivå. Projektet backas upp av såväl många fotografer som flera kända artister och politiska figurer. Bland annat svenska Robyn, Desmund Tutu och astronauten Andre Kuipers som befinner sig på internationella rymdstationen, ISS.

Förutom en enorm databas i molnet för att hysa bilderna och göra det möjligt för alla och envar att titta på dessa kommer Aday.org att arkivera alla foton i ett bergrum i en nedlagd svensk koppargruva. Dessutom kommer en bok, A Day in the World, att tas fram med utvalda foton och likaså en utställning.