Sida 1 / 2
Söderhavet är en webbyrå som i vanliga fall jobbar med större organisationer och företag. Organisationen Kris, Kriminellas revansch i samhället, blir en udda – men välkommen – fågel i vardagen.

– Vi gillar det de gör. Det verkar fungera, och vi ger dem gärna en liten skjuts i deras digitala närvaro, säger Mattias Svensson, creative director på byrån, som också öppnar för att fortsätta stötta organisationen framöver.

  • Förlaga – så här ser Kris hemsida ut idag.

Valet av Kris hemsida som omgörningsprojekt grundar sig på ett misspass mellan dagens Kris och deras hemsida. 

– Sajten stämmer inte med bilden av det Kris du läser om i medierna eller får i ett personligt möte med organisationen. Kopplingen till det kriminella finns fortfarande kvar i organisationens visuella uttryck, men medlemmarna och de som jobbar där är inte längre kriminella. Organisationen har mognat, helt enkelt, säger Mattias Svensson.

Arbetet med Kris hemsida har på många sätt följt Söderhavets vanliga arbetsprocess, men i mycket högre tempo. De två veckor byrån har haft på sig för detta uppdrag, som gjorts utöver det vanliga arbetet, skulle normalt ha tagit dem cirka tio procent in i en ny design – inte en färdig design, som de nu har presenterat.

  • Tidigt i processen fanns tankar på att behålla element från den kriminella världen, men med hög finish. Mötet med Kris gjorde dock att planerna skrotades. Moodboardet visar tankarna som fanns innan mötet.

Det första steget i byråns arbetsprocess handlar om att ta fram en digital strategi.

– Strategin ska svara på hur det digitala kan hjälpa kunden att nå sina mål och visioner. För att kunna ge det svaret måste vi veta vilka mål och visioner de har, säger Mattias Svensson.

Kris syfte, att ge före detta brottslingar struktur i vardagen och att hjälpa människor bort från den kriminella banan, har varit en ledstjärna i jobbet.

– Vi har inte bara pratat om grafisk identitet utan också tittat mycket på vilka behov Kris har. Vi har försökt skapa verktyg som hjälper medlemmarna att lyckas. Det är tydligast på sidan där du är inloggad. Där har vi fokuserat på tjänster som ska hjälpa personer som tidigare saknat en ordnad tillvaro att komma bort från kriminaliteten, säger Mattias Svensson.

  • Designern Petter Eklund förvandlar handskisser och moodboards till ett digitalt förslag. Tittar du noga på skärmen ser du kolumnerna i stödrastret (gridden) som använts för sajten.

Projektet omfattade även en översyn av sajtens struktur.

– Dagens sajt är mer omfattande än vad den ger sken av och är dålig, på gränsen till förvirrande vad gäller att indikera var man befinner sig, säger Fredrik Lindersson, användbarhets- och upplevelsedesigner på byrån.

I nästa steg tar byrån fram en grafisk identitet. Söderhavets syn på vad en digital identitet ska innehålla har förändrats mycket på senare år.

– Vi har upptäckt att våra kunder behöver en komplett digital identitet som passar dagens verklighet. Det är skandal att digitala identiteter fortfarande är så pass analoga som de är, säger Mattias Svensson.
Vad Söderhavet gör i sina digitala identiteter är att de kompletterar dem med något de kallar »digitala byggstenar«. Det är till exempel en logotyp i kvadratiskt format som kan användas till allt från favicon till avatar på olika tjänster.

  • I den tidiga idéprocessen arbetar Söderhavet med väldigt enkla skisser. Det gör det tydligt för kunden att det bara är skisser, och gör det enklare för kunden att själv bidra med tankar och idéer.

– Vi kan också ta fram mönster som kan användas som bakgrundsbild, till exempel på Twitter. Mönster kan skapa igenkänning på ett effektivt sätt – ett bra exempel är Kexchoklad, säger Mattias Svensson.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning