Ollo är ett företag som levererar internet-lösningar för tillväxtländer. För Londonbaserade designbyrån Bibliotheque var briefen att ta fram ett varumärke som gick att skilja från andra inom telekombranschen. Att erbjuda nya möjligheter för en ny publik blev ett motto i arbetet. Logotypen ska vara den första som tar till vara på multi touch-funktionen på smartphones och surfplattor. En interaktiv lösning gör det möjligt för den som vill att skapa en mängd olika former av loggan.