Vi har tillsammans med webbyrån Söderhavet tagit ett ordentligt grepp om vår sajt. Resultatet ser du nu.

Målet med redesignen har varit att få en modern och snygg sajt, samtidigt som vi ville stärka den visuella kopplingen med tidningen. 

Förutom det visuella har vi tänkt igenom noggrant hur vi bäst visar upp materialet på sajten, och var det ska visas upp.

Mats Forssell, ad på Söderhavet, som varit med och tagit med designen från deras håll berättar mer om hur han tänkt vid designarbetet.

Vad har ni velat få fram med designen?

– Vi vill att den som läser tidningen ska känna igen sig och att webben ska återspegla den lite lyxigare magasinskänslan från pappersutgåvan. Utöver det ville vi skapa mer engagemang hos användarna, få dem att interagera och på så vis i förlängningen få en större del användargenererat innehåll.

Vad var det viktigaste ni ville förmedla?

– Det viktigaste var nog att CAP&Designs webbplats möter upp mot den kvalitet och kreativitet som finns i pappersutgåvan.

När man formger en sajt för en tidning, hur resonerar ni kring hur mycket av tidningens form man bör använda och hur kan man dra nytta av tidningsformen bäst på webben?

– Det är en intressant fråga, och det är alltid en fin avvägning. Hur mycket webbplatsen påminner om tidningens form beror mycket på vilken typ av digital tjänst jag utvecklar. En redaktionell webbplats som i hög grad speglar tidningens innehåll har såklart både bra förutsättningar och mycket att vinna på att likna tidningen. En mer "appig" tjänst som tillhandahåller möjligheter som ett komplement till tidningen, tycker jag kan få mer av ett eget uttryck.

Jag tycker dock att det generellt är viktigt med en tydlig och intuitiv koppling mellan den digitala tjänsten och pappersutgåvan. Känslan måste genomgående vara densamma.

Jag tycker också att man bör dra detta ännu längre och vara lika noggranna med sitt varumärke även på andra platser såsom i sociala media och även på Google - det som sammantaget utgör det vi på Söderhavet kallar för ett varumärkes digitala identitet. Att hålla ihop all sin digitala kommunikation är en utmaning, men något som viktigt i dag.

Den kanske tydligaste kopplingen till tidningen i detta projekt syns i att vi valt att använda typsnitt från pappersutgåvan till rubriker och vinjetter på webben.

Typsnittet är en väldigt stark identitetsbärare som ensamt skapar stark igenkänning. Vi har även hämtat en rad andra byggstenar från tidningen - såsom designen på fakta- och informationsblock, färger och inte minst den betydligt luftigare layout som ger en känsla av magasin.