Vinet Stina från den kroatiska ön Brac har prytts med en etikett som ska spegla två av de saker som ön är känd för. Nämligen för sin vita sten och för sina artister. På Brac har det fötts många författare och konstnärer. Etiketten är designad av byrån Bruketa & Zinic OM och är tänkt att se ut som en bit sten som konstnären kan måla på eller som poeten kan skriva på. Namnet som getts åt vinet, Stina, betyder just sten. Läs mer på the Dieline.