The Museum of Online Museums (MoOM) innehåller ett register över olika digitala museer, fasta utställningar och temporära projekt. Bland godbitarna finns The Bauhaus Archive och Eisner Museum of Advertising and Design tillsammans med The Berlin Museum of Letters och Museum of Design Zurich. Även rariteter som Museum of Wacky Packages, Mini-Gallery of Synthesizer Manuals och Fading Billboards ryms i länkskafferiet.Biblion
från New York Public Library är en väldesignad app för Ipad som öppnar en del av arkiven i varje nummer. Först ut är Världsutställningen 1939-40. Finns gratis i Itunes App Store.MAPCO ger tillgång till antika kartor och stadsplaner, övervägande femton till artonhundratal.Cary Graphic Arts Collection (The Wallace Center)
Samlingen innehåller en mängd källor till information om alfabetets uppkomst, tidiga böcker och manuskript, kalligrafi och typografins utveckling. Några andra områden är tryckprocessen och bokbindning, illustration, affischkonst och konstböcker. The Cary Collection förestår the Graphic Design Archive, som omfattar 36 olika arkiv och dokumenterar stora delar av 1900-talets viktigaste grafiska design.