Klicka för större och läsbar text.

Jag skulle vilja skriva av mig lite om bokstäver och former, samt de visuella korrigeringar man behöver göra för att få harmoni i just bokstäver och former. Det är inte svårt, men det kräver ett par skarpa ögon, övning och intresse.

För att ta ett aktuellt exempel har jag valt WM-Datas nya logotyp efter att de bytt namn till Logica. Den innehåller, enligt min mening, en hel del typiska visuella misstag som det är relativt lätt att lära sig korrigera. Men man måste först lära sig att se dem.

När jag såg denna logotyp för första gången reagerade jag genast – det var något som inte stämde. I studiesyfte laddade jag ner Logicas logotyp från deras hemsida och började analysera den, se bilden intill.

Logotypen innehåller, enligt min mening, följande misstag och frågetecken:

Förutom det lilla uppförstorade misstaget (som tack och lov inte syns i mindre storlekar), grundstrecket i bokstaven a som inte linjerar med baslinjen (jämför med i), den för snäva kurvan i bokstaven l samt att bokstäverna är olika tjocka, så handlar de visuella »misstagen« i denna logotyp mest om människans olika uppfattning av vertikala och horisontella streck. Detta är något vi inte kommer ifrån: ett streck, som i detta fall utgör en cirkel, med samma matematiska tjocklek upplevs alltid olikt tjocka beroende på om det placeras horisontellt eller vertikalt. Läs om den meningen en gång till om du inte hängde med och titta sedan på detta:

Dessa streck har alla samma matematiska tjocklek. Notera hur strecken uppfattas olika beroende på hur de är placerade – horisontellt, vertikalt eller diagonalt (visst ser du det?). Detta fenomen är något som är bra att tänka lite extra på när du tecknar bokstäver, speciellt om du vill få dem att se jämntjocka ut. Ser du ingen skillnad i strecken ovan? Lugn, det beror bara på att du förmodligen är ovan – det tar lite tid innan du lär dig att se. Det är ungefär som att mixa ljud och musik, efter ett tag lär du dig höra olika frekvenser och vet då hur du ska justera för att få en bättre mix.

Hur gör DU då? Angående cirklarna är det är inte så svårt. Horisontella streck behöver helt enkelt vara lite tunnare än de vertikala för att upplevas lika tjocka. Antingen minskar du dem eller också ökar du på de vertikala för att få ett jämntjockt streck. I exemplet har jag gjort en kombination av båda samt dessutom gjort små förändringar i kurvorna för att minska äggformen. På så sätt får vi en mer visuellt perfekt cirkel som alltså till stor del skiljer sig från en matematiskt perfekt cirkel.

En lite klurigare operation föranleds av den för snäva starten i kurvan på den gemena bokstaven »l«. Eftersom detta också är ett ofta förekommande område i bokstäver och former (ett rakt streck som övergår till en rund form) så tänkte jag kort förklara hur du kan tänka kring detta. I exemplet har jag först lagt till två extra kontrollpunkter ungefär i mitten av själva kurvan för att låsa detta område från rörelse. Sedan har jag flyttat de två kontrollpunkterna som startar själva övergången (från rak till mjuk) bakåt, så att svängradien blir mer utdragen. Kortfattat handlar det om att göra ytan där kurvan börjar lite längre samt att börja svänga tidigare med en mindre svängradie.

Göran Söderström är typsnittsutvecklare och originalare på Pangea design.